Analiza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych

TitleAnaliza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2007
AuthorsBrachman A., Czachórski T, Grochla K
Conference NameMateriały Konferencji Sieci Komputerowe
Date Published6
PublisherWydawnictwo Komunikacji i Łączności