Analiza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych

TitleAnaliza wydajności protokołu TCP-NCR w sieciach bezprzewodowych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2007
AuthorsBrachman A., Czachórski T, Grochla K
Conference NameMateriały Konferencji Sieci Komputerowe
Date Published6
PublisherWydawnictwo Komunikacji i Łączności

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)