Analiza jakości usług w systemach multimedialnych

TitleAnaliza jakości usług w systemach multimedialnych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsWiniarczyk R
Conference NameMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim
Date Published10

Historia zmian

Data aktualizacji: 18/02/2016 - 15:10; autor zmian: Piotr Gawron (gawron@iitis.pl)