Analiza jakości usług w systemach multimedialnych

TitleAnaliza jakości usług w systemach multimedialnych
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1999
AuthorsWiniarczyk R
Conference NameMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inźynierskim
Date Published10