Zespół Systemów Multimedialnych

Zespół realizuje prace dotyczące kodowania, składowania i przesyłania informacji multimedialnych oraz integracji platform multimedialnych. Prace badawcze ogniskują się na kodowaniu obrazów statycznych i ruchomych dla zastosowań w systemach czasu rzeczywistego, w tym w transmisjach z gwarancją jakości usług w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Prowadzone są również prace nad strukturą multimedialnych baz danych, a w szczególności nad ich indeksowaniem i przeszukiwaniem. Wyniki prac są wykorzystywane do projektowania internetowych serwisów multimedialnych z różnymi typami usług (na żądanie, telekonferencyjne, itp.), tworzenia systemów elektronicznego nauczania oraz w dedykowanych, sprzętowych systemach czasu rzeczywistego.

Kierownik: 

Członkowie zespołu: 

2019

2018

2017

2016

Romaszewski M, Głomb P.  2016.  Parameter Estimation for HOSVD-based Approximation of Temporally Coherent Mesh Sequences. Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications.
Cholewa M, Głomb P.  2016.  Two Stage SVM Classification for Hyperspectral Data. Proceedings of the 5th International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods - Volume 1: ICPRAM.
Głomb P, Cholewa M.  2016.  Performance of Interest Point Descriptors on Hyperspectral Images. Proceedings of the 11th Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications - Volume 3: VISAPP.

2015

2014

Romaszewski M, Gawron P, Opozda S.  2014.  Dimensionality reduction of dynamic animations using HO-SVD. Lecture Notes in Artificial Intelligence. 8467:757–768.
Głomb P, Sochan A.  2014.  Surface Mixture Models for the Optimization of Object Boundary Representation. Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science 8467. :703–714.
Romaszewski M, Głomb P, Gawron P.  2014.  Natural hand gestures for human identification in a Human-Computer Interface. Image Processing Theory Tools and Applications (IPTA), 2014 4th International Conference on. :404–409.

2013

Romaszewski M, Gawron P, Opozda S.  2013.  Dimensionality Reduction of Dynamic Mesh Animations Using HO-SVD. Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research. 3:277–289.

2012

Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2012.  Choosing and Modeling the Hand Gesture Database for a Natural User Interface. Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction and Embodied Communication.

2011

Sochan A, Głomb P, Skabek K, Romaszewski M, Opozda S.  2011.  Virtual Museum as an Example of 3D Content Distribution in the Architecture of a Future Internet. Computer Networks 2011. Communications in Computer and Information Science 160.. :459–464.
Sochan A, Winiarczyk R, Głowiak M., Idzikowski B., Stróżyk M..  2011.  Nowe media i Internet 3D. Przegląd telekomunikacyjny. :1029–1036.
Cholewa M, Głomb P.  2011.  Gesture data modeling and classification based on critical points approximation. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, Volume 95, Computer Recognition Systems 4,. 95:365–373.
Głomb P, Romaszewski M, Opozda S, Sochan A.  2011.  Choosing and modeling hand gesture database for natural user interface. GW 2011: the 9th International Gesture in Embodied Communication and Human-Computer InteractionWorkshop.

2010

2009

Romaszewski M, Głomb P.  2009.  3D Mesh Approximation Using Vector Quantization. Advances in Soft Computing. 57/2009:71–78.
Romaszewski M, Opozda S, Głomb P.  2009.  3D Mesh Identification Using Random Walks and Hidden Markov Models. Image Processing & Communications Challenges. :302–308.
Grochla K, Sochan A.  2009.  Adaptive Streaming of Stereographic Video. Computer Networks – Communications in Computer and Information Science, Springer. 39:87–94.
Głomb P, Nowak S.  2009.  IMAGE CODING WITH CONTOURLET / WAVELET TRANSFORMS AND SPIHT ALGORITHM:AN EXPERIMENTAL STUDY. proc. of IMAGAPP 2009, International Conference on Imaging Theory and Applications, Lisboa, Portugal, 2009..
Głomb P.  2009.  Detection of interest points on 3D data: extending the Harris operator. 6th International Conference on Computer Recognition Systems.

2008

Grochla K, Sochan A, Głomb P.  2008.  Transmission of scalable video streams. Proceedings from the 4th Euro-NGI Workshop on New trends in network architectures and services.

2007

Głomb P.  2007.  Image Language Terminal Symbols from Feature Analysis. IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques – IST.

2006

2005

Głomb P, Grochla K.  2005.  Modeling Connection State with Kernel PCA. 2nd EuroNGI Workshop on New Trends in Modeling, Quantitative Methods and Measurements.

2004

Sochan A.  2004.  Developing an Internet XML application exploiting directory services. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 16:135–149.

2002

2001

2000

1999

Sochan A, Stanisław J.  1999.  Laboratoryjne metody badania sieci ATM. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 36

1998

Sochan A, Kowalczyk G.  1998.  Wykorzystanie technologii ATM w sieciach lokalnych. Zeszyty Naukowe Pol. Śl. Informatyka. 34

1997

Sochan A.  1997.  Sieci lokalne - elementy projektowania. Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. 9:163–181.

1995