Email: 

Stanowisko: 

asystent

Horizontal Tabs

Publikacje

2017

1. Skabek, K., and P. Kowalski, "The Accuracy of a Scene Geometry Based on the Terrestrial Laser Scanner Measurements", Man-Machine Interactions 5, vol. 1, Kraków, Springer Verlag, pp. 408-417, 10/2017.

2016

3. Luchowski, L., A A. Tomaka, K. Skabek, M. Tarnawski, and P. Kowalski, "Forming an Occlusal Splint to Support the Therapy of Bruxism", Information Technologies in Medicine: 5th International Conference, ITIB 2016 Kamień Śląski, Poland, June 20 - 22, 2016 Proceedings, Volume 2, Cham, Springer International Publishing, pp. 267–273, 2016.

2014

4. Kowalski, P., and D. Pojda, "Visualization of heterogenic images of 3D scene", Man-Machine Interacions 3: Silesian University of Technology, Gliwice, Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Science, Gliwice, pp. 291–297, 2014.
5. Kowalski, P., "Realistic modeling of facial expressions using volume morphing", Theoretical and Applied Informatics, vol. 26, no. 3-4, pp. 139–150, 2014.
6. Pojda, D., and P. Kowalski, "Assumptions for a software tool to support the diagnosis of the stomatognathic system: data gathering, visualizing compund models and their motion", Novel Methodology of Both diagnosis and Therapy of Bruxism: International Centre of Biocybernetics Polish Academy of Sciences, pp. 51–56, 3, 2014.

2013

7. Luchowski, L., and P. Kowalski, "Using RANSAC for 3D point cloud segmentation", Theoretical and Applied Informatics, vol. 25, no. 2, pp. 105–117, 2013.

2011

8. Kowalski, P., "On the Effectiveness of Various Techniques of Searching in 3D Mesh Objects in Database", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 245–261, 2011.

2009

9. Domańska, J., P. Głomb, P. Kowalski, and S. Nowak, "Internet – Technical Development and Appplications", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 64: Springer Verlag, 2009.
10. Skabek, K., and P. Kowalski, "Building the Models of Cultural Heritage Objects Using Multiple 3D Scanners", Theoretical and Applied Informatics, vol. 21, no. 2, pp. 115–129, 2009.

2008

11. Kowalski, P., and K. Skabek, "Porównanie technik digitalizacji obiektów przestrzennych dla potrzeb wirtualnego muzeum", Zastosowanie Internetu w społeczeństwie informacyjnym, Dąbrowa Gónicza, Wydawca Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pp. 117–132, 10, 2008.

2005

12. Tomaka, A A., and P. Kowalski, "Using active models for finding landmarks", Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 9, pp. 225–232, 10, 2005.
14. Kowalski, P., A A. Tomaka, and B.. Liśniewska-Machorowska, "Landmarks Identification Using Active Appearance Model", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 17, no. 4/2005, pp. 235–249, 2005.

2004

16. Kowalski, P., and K. Skabek, "Pozyskiwanie informacji o scenie 3D z zastosowaniem aktywnego stereowidzenia", Polska Akademia Nauk Działalność Naukowa wybrane zagadnienia, no. 17, pp. 81–84, 06, 2004.
17. Kowalski, P., and K. Skabek, "Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego", Mat. konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki, pp. 171–172, 06, 2004.
19. Kowalski, P., "Wybór punktu widokowego w systemach aktywnej wizji komputerowej", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 16, no. 3/2004, pp. 203–242, 2004.
20. Skabek, K., and P. Kowalski, "Interacyjna metoda integracji sceny przestrzennej z wykorzystaniem grafów struktury", Materiały konferencyjne VIII Krajowa Konferencja Robotyki, pp. 157–158, 06, 2004.

2002

21. Kowalski, P., and L. Luchowski, "The active stereovision head: hardware and low-level software", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 3, pp. 219–233, 2002.
22. Skabek, K., and P. Kowalski, "Algorithm for fusion of 3D scene by subgraph isomorphism with procrustes analysis", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS, pp. 657–665, 09, 2002.
23. Augustyn, A.., P. Kowalski, L. Luchowski, D. Pojda, and K. Skabek, "System for toolmark analysis in forensic laboratory", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 14, no. 1, pp. 3–16, 2002.
24. Winiarczyk, R., P. Kowalski, and M.. Matuszek, "Algorytm nawigacji aktywnej głowicy stereowidzącej", Studia Informatica, vol. 23, no. 4 (51), pp. 55–69, 2002.
25. Kowalski, P., and K. Skabek, "Indoor navigation and recognition using stereovision", INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND GRAPHICS, pp. 450–456, 09, 2002.

Strony