Email: 

Stanowisko: 

adiunkt

Zainteresowania: 

Internet of Things. Algorytmy routingu wielokryterialnego dla IoT, dla transmisji przewodowych i bezprzewodowych. Zagadnienia bezpieczeństwa dla sieci IoT. Modelowanie ruchu w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Ponadto: Zarządzanie realizacją programów równoległych, zwłaszcza przydział zadań i równoważenie obciążenia. Inne zagadnienia związane z równoległą realizacją programów. Symulacje sterowane zdarzeniami, w tym symulacje realizowane równolegle.

Horizontal Tabs

Publikacje

2009

26. Nowak, M., and P. Pecka, "Simulation and Analytical Evaluation of a Slotted Ring Optical Packet Switching Network", Advances in Soft Computing, vol. 64: Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
27. Nowak, M., and P. Pecka, "Priority Registers Mechanism for fair access to ring-type OPS network", Theoretical and Applied Informatics, vol. 21, no. 3-4, pp. 181–191, 2009.

2008

2007

29. Nowak, S., and M. Nowak, "Parallel simulation of networks with packet loss", 14th Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.
30. Nowak, M., and S. Nowak, "Parallel simulations with modified INET simulation package", Theoretical and Applied Informatics, vol. 19, no. 2, pp. 147–156, 2007.

2006

2004

34. Nowak, M., "Improvement of synchronisation and load balancing for dsim simulator", EuroNGI First Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, 06, 2004.
36. Nowak, S., and M. Nowak, "Selforganization in nanosystems of informatics", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 16, no. 4/2004, pp. 311–320, 2004.

1999

37. Nowak, M., "Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, no. 36, 1999.

1998

38. Nowak, M., and J. Kędziera, "Distributed image-processing algorithms in a network of workstations", International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98, 1998.
39. Kędziera, J., and M. Nowak, "Data exchange organisation in distributed applications based on message passing in a network of workstations", International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98, 1998.

1997

40. Nowak, M., "Porównanie cech środowisk PVM i MPI", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, no. 33, 1997.
42. Kowalczyk, G., and M. Nowak, "FTAM – protokół przesyłu i zarządzania plikami", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, no. 32, 1997.

1996

43. Szmal, P., J. Francik, and M. Nowak, "Systemy wizualizacji algorytmów wspomagające badania naukowe", III Krajowa Konferencja „Komputerowe wspomaganie badań naukowych KOWBAN ‘96”, 1996.

Strony