Email: 

Stanowisko: 

adiunkt

Zainteresowania: 

Internet of Things. Algorytmy routingu wielokryterialnego dla IoT, dla transmisji przewodowych i bezprzewodowych. Zagadnienia bezpieczeństwa dla sieci IoT. Modelowanie ruchu w sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych. Ponadto: Zarządzanie realizacją programów równoległych, zwłaszcza przydział zadań i równoważenie obciążenia. Inne zagadnienia związane z równoległą realizacją programów. Symulacje sterowane zdarzeniami, w tym symulacje realizowane równolegle.

Horizontal Tabs

Publikacje

2011

26. Nowak, S., M. Nowak, and P. Foremski, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
27. Nowak, M., S. Nowak, P. Pecka, and K. Grochla, "Content Identification in PI CAN Network", Computer Networks: Springer, pp. 164–172, 2011.
28. Pecka, P., S. Deorowicz, and M. Nowak, "Man-Machine Interaction 2", Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 103: Springer Berlin / Heidelberg, 2011.
29. Pecka, P., M. Nowak, and S. Nowak, "Smart Spaces and Next Generation Wired/Wireless Networking", Lecture Notes in Computer Science, vol. 6869, Berlin / Heidelberg, Springer, 2011.
30. Rataj, A., M. Nowak, and P. Pecka, "Modelling CTMC with a standard programming language and using conventions from computer networking", Theoretical and Applied Informatics, vol. 23, no. 3-4, pp. 229–243, 2011.

2010

31. Nowak, M., and P. Pecka, "QoS management for multimedia traffic in synchronous slotted-ring OPS networks", Proc. of HET-NETs 2010 Conference, Gliwice, Bałtycka 5, Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences, pp. 143–152, 1, 2010.
33. Nowak, S., J. Domańska, M. Nowak, and P. Głomb, "Progressive 3D meshes transmission: traffic generating and simulation evaluation", Theoretical and Applied Informatics, vol. 22, no. 4, pp. 247–259, 11, 2010.

2009

35. Nowak, M., and P. Pecka, "Simulation and Analytical Evaluation of a Slotted Ring Optical Packet Switching Network", Advances in Soft Computing, vol. 64: Springer Berlin / Heidelberg, 2009.
36. Nowak, M., and P. Pecka, "Priority Registers Mechanism for fair access to ring-type OPS network", Theoretical and Applied Informatics, vol. 21, no. 3-4, pp. 181–191, 2009.

2008

2007

38. Nowak, M., and S. Nowak, "Parallel simulations with modified INET simulation package", Theoretical and Applied Informatics, vol. 19, no. 2, pp. 147–156, 2007.
39. Nowak, S., and M. Nowak, "Parallel simulation of networks with packet loss", 14th Polish Teletraffic Symposium: IITiS PAN, 9, 2007.

2006

2004

42. Nowak, S., and M. Nowak, "Selforganization in nanosystems of informatics", Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, vol. 16, no. 4/2004, pp. 311–320, 2004.
44. Nowak, M., "Improvement of synchronisation and load balancing for dsim simulator", EuroNGI First Workshop on New Trends in Modelling, Quantitative Methods and Measurements, 06, 2004.

1999

46. Nowak, M., "Wyrównywanie obciążenia w warunkach intensywnej komunikacji.", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, no. 36, 1999.

1998

47. Nowak, M., and J. Kędziera, "Distributed image-processing algorithms in a network of workstations", International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98, 1998.
48. Kędziera, J., and M. Nowak, "Data exchange organisation in distributed applications based on message passing in a network of workstations", International Conference on Parallel Computing in Electrical Engineering PARELEC ’98, 1998.

1997

49. Nowak, M., "Porównanie cech środowisk PVM i MPI", Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, no. 33, 1997.

Strony